Vyrastal som v Bratislave, kde som absolvoval základné a stredoškolské vzdelanie. Od detstva som sa venoval rôznym športom a dobrovoľníckym aktivitám. Už viac ako dvadsať rokov som členom Dobrovoľného hasičského zboru DHZ Podunajské Biskupice a viac ako desať rokov som zakladajúcim a stále aktívnym členom občianskeho združenia Zdravotná služba Medica Bratislava, o.z.. V pracovnej sfére som sa venoval zabezpečovaniu osobnej bezpečnosti najprv ako zamestnanec, neskôr ako zamestnávateľ a tiež ako člen dozornej rady Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti (SKSB). Pracoval som aj ako obecný policajt. Mám 44 rokov a dnes vediem Občianske združenie BERNOLÁKOVČAN. Som ženatý a mám dve deti.

Bernolákovo včera
Bernolákovo dnes
OZ Bernolákovčan
Dobrovoľný hasičský zbor
Zdravotná služba MEDICA
Miestny spolok Červeného
kríža BERNOLÁKOVO

*

*

*

*

* povinné pole