Kandidát na starostu
Bernolákova
main menu

Adam Šipoš Volebný program DNES VČERA Kontakt

Adam ŠIPOŠ

kandidát na starostu
×
1 / 2
2 / 2

Ako predseda dnes vediem občianske združenie Bernolákovčan, ktorého hlavným cieľom je spoločnými aktivitami svojich členov zlepšovať náš život v Bernolákove. Napĺňať ciele nášho združenia nie je dnes jednoduchá úloha vzhľadom na rozklad politickej kultúry, neúcte voči autoritám, prirodzená úcta sa kamsi vytratila z dôvodu chamtivosti, morálnej neúcty a závisti, ktorú vidíme okolo seba. Prebujnená byrokracia a neschopnosť zvolených úradníkov dnes splniť obslužnú funkciu pre život obyčajného človeka akoby zmizla mihnutím čarovného prútika.

Rozhodol som sa kandidovať v týchto komunálnych voľbách, aby som tieto veci zmenil. Volám sa Adam Šipoš, mám 45 rokov, som ženatý, mám dve deti malé deti a verím, že budúcnosť je možné zmeniť k lepšiemu. Chce to veľa úsilia, ale Bernolákovo sa môže zmeniť na lepšie a krajšie, len sa musí spojiť a spolupracovať pre dobro nás všetkých a nie len pre zopár vyvolených.

Komunálne voľby 2022

Moje návrhy

Dnes sa o senioroch veľa rozpráva, píše, ale reálne postavenie v spoločnosti ich stále viac vytláča na okraj. Nejde len o finančné zázemie potrebné na plnohodnotný život, ale aj o morálne ohodnotenie ich celoživotného úsilia zameraného na rozvoj našej spoločnosti.
Starí Gréci mali vybudovaný vyvažovací mechanizmus riadenia spoločnosti aj tým, že určitý počet starších organizovaných v tzv. Gerúzii tvorilo poradný orgán pre rozhodovania mestského štátu.
Ako starosta mám v úmysle zriadiť radu starších, ktorá ako poradný orgán starostu obce Bernolákovo bude mať právo predkladať návrhy a pripomienky k rozhodovaciemu procesu, ktorý ovplyvňuje život obce. Múdrosť a životné skúsenosti našich seniorov nezostanú nevypočuté, ale dostanú možnosť rozvíjať našu spoločnosť naďalej.
Ak Vám záleží na budúcnosti Bernolákova, poďte v sobotu 29.10.2022 voliť a voľte číslo 3.
Ďakujem, Adam

Všetci sme očakávali, že sa podarí cez letné prázdniny toho na škole urobiť viac. Neurobilo sa, treba si priznať zlyhanie a nie vyhovárať sa, každý predsa občas urobí chybu, aj starosta obce je len človek. Ale, ak sa systematicky robia veci zle, tak to je už iná vec. Znova sa vrátim k zastávke pri strednej škole, ktorú dnes obsluhuje firma Arriva. Tá tam umiestnila nový harmonogram obsluhy zastávky a tiež nové viditeľné označenie zastávky. A naša obec? Nielenže sa tvári, že nevie komu zastávka patrí, ale tam pekne v tichosti premiestnila staré lavičky z cintorína. Zastávka je v pôvodnom, nevyhovujúcom stave, len sa tam položili vyradené lavičky a najväčší problém, na ktorý sme už viac krát obec upozornili, že kovová konštrukcia nie je uzemnená, sa nerieši. Len to ticho. Nečakajme zázraky, keď sa takto riešia malé veci, tak tie veľké - ako škola - nebudú riešené inak, ... .

Dnes som si prečítal niekoľko príspevkov k poklepaniu základného kameňa prístavby našej základnej školy. Verím, že všetci sme veľmi uvítali, že sme sa konečne dočkali. No nedá mi v kontexte všetkého podotknú, že fotenie je krásna vec, všetko chápem, aj politické pozadie účastníkov a aj predvolebné načasovanie. Chápem, nerypem, som ticho. Všetkým záleží, aby dobre vyzerali a všetko bolo úžasné, ale ... .
Projekt je viac ako ročná záležitosť, teda vieme, že detské ihrisko pri škole bude istú dobu zatvorené. Už aj obecní poslanci v minulosti (09.05.2022) interpelovali p. starostu ohľadom sľubov, ktoré sľubovali minimálne dva roky dozadu údržbu detských ihrísk, aby sa ich vynovenim, sfunkčnenim a údržbou tento stav trochu vykompenzoval. Sľubov bolo plno a reálny stav ihrísk si môžete pozrieť sami (napr. Žabak). Takto dnes vyzerá detské ihrisko na Družstevnej ulici. Na niektoré veci, hlavné drobné veci ako opravy a údržba sa zabúda. Nedá sa pri nich fotiť, asi to bude tým ...

Všade okolo nás sú problémy, nejeden z nás rozmýšľa ako čo najlepšie žiť, dať svojmu životu zmysel, pomáhať druhým, ktorí pomoc potrebujú, zlepšovať svoje okolie a viesť svoje deti na ceste životom tak, aby sme z nich vychovali plnohodnotných, samostatných a prospešných ľudí. Mne osobne sa niektoré veci v živote podarili, iné nie. Dnes, ale stojím pred dilemou, či má zmysel trvať na riešení všetkých začatých vecí, lebo pasívna pracovná rezistencia niektorých ľudí alebo úradníkov dokáže zničiť elán a radosť zo snahy pomáhať a veci zlepšovať. Preto sa na Vás obraciam so žiadosťou o radu, či pokračovať napríklad aj v tomto projekte: Úprava a údržba zastávky SAD (dnes už Arriva) Gaštanová alej Bernolákovo na Seneckej ceste.
Do tejto akcie sme sa pustili s veľkým nadšením už pred dvoma rokmi. Odstránili sme z miesta všetok odpad, vyzbierali sme sklo, ktoré sa tam hromadilo niekoľko rokov a to nielen z rozbitých fliaš. Odstránili sme zhnité stromy, náletovú zeleň, dosadili sme trávu a štyri kopy hnijúcich haluzí a kríkov, ktoré na miesto navozili neznámi ľudia pravdepodobne po úprave vlastných záhrad. Priestor sme upravili do takej podobu, aby sa dal kosiť a udržiavať. Celý priestor sme pripravili na opravu pôvodnej zastávky, ktorá sa na mieste nachádza. Celý čas sme komunikovali nielen s obcou, ale aj s dotknutými organizáciami. Dnes sme v stave, do ktorej sme sa ako Občianske združenie dostali z dôvodov, povedzme vyššej moci, ktorou je nekomunikácia zo strany Obecného úradu Bernolákovo. Pred dvoma rokmi sme sa pustili do pomoci obci, no dnes celý proces nejaví známky, že by malo význam týmto smerom pokračovať. Stredná škola, pre ktorú slúži táto zastávka ako obslužná, a nielen pre ňu, po veľkej snahe otvorila nový učebný odbor a do našej obce začalo prúdiť viac mladých ľudí a s nimi aj rodičia, ktorí túto zastávku začali využívať a je pre nich často prvým kontaktom s našou obcou. Terajšia zastávka nielen nepôsobí reprezentatívne, ale kovová konštrukcia nie je dokonca ani uzemnená bleskozvodom, ako by sa dalo očakávať, na čom som osobne upozornil niekoľko krát zodpovedných zamestnancov obce. Obec prestala mať záujem v tejto veci komunikovať a dnes sme v štádiu, že celá aktivita išla do stratena. Žiadam Vás týmto, tých ktorí máte chuť viesť rozumnú diskusiu o radu ako vo veci pokračovať ďalej alebo ju nadobro ukončiť. Som otvorený aj osobnému stretnutiu, kde Vám rád odovzdám a vysvetlím všetky informácie, ktoré k tejto veci mám a ak sa nájde niekto by vo veci rád pokračoval, tak určite má minimálne moju podporu.
Prajem pekný nedeľný večer všetkým, tým ktorí sa zapoja a aj tým, ktorí sa nezapoja. Adam.

Dočasná skládka na cintoríne proste NIE.

Hľadajme iné riešenie a zastavme toto dehonestovanie pietnych miest našich predkov.

Doplňujúce voľby 2022

Napíšte mi

*
*
*
* Povinné pole